Home    Beurzen    Over ons    Kraakservice    Produkten    Reizen    Contact    Blog   Webshop

Contact info:

DE ROLSTEEN

Thorbeckelaan 44

5142 CG Waalwijk

 

Tel.: 0416-339746

Mob. 06-16529600

b.g.g. 06-80117008

E-mail: info@rolsteen.nl

 

 

Bezoek: na afspraak

De Rolsteen

Home    Beurzen    Over ons    Kraakservice    Produkten    Reizen    Contact    Blog   Webshop

Aquamarijn behoort tot de Berylgroep en is een Aluminium Beryllium Silikaat Be3Al2Si6O18.

Aquamarijn is de bleek groenachtig blauwe tot lichtblauwe variant van Beryl. De kleur wordt veroorzaakt door spoortjes van het metaal IJzer in de steen. Aquamarijn in een volkomen heldere kwaliteit is vrij zeldzaam, opake aquamarijn komt vrij veel voor.

Aquamarijn kristalliseert in het hexagonale stelsel, kristallen komen vaak voor in volkomen zeszijdige prisma's met ofwel platte eindvlakken ofwel kleinere bipyramidale prisma's. De meeste aquamarijn die gevonden wordt is lichtblauw of bleek blauwgroen. Door verhitting wordt een diepere zuiverder blauwe kleur verkregen.

In het verleden was de zeegroene kleur het meest geliefd, tegenwoordig verlangt men intens hemelblauwe aquamarijn.

Aquamarijn komt op alle continenten voor op plaatsen waar pegmatietlichamen worden gevonden, het is geen bijzonder zeldzame steen. Bekende vindplaatsen zijn: Brazilië, Rusland (Oeral), Pakistan, Afghanistan , India, Nigeria en Madagascar. In Madagascar komt ook een donkerblauwe kleur voor.

De hardheid is 7.5-8, dus het is een vrij duurzame steen.

De naam is ontleend aan de woorden "Aqua" (water) en "Marina" (zee) en duidt op de zeegroene kleur.

Aquamarijn - Beryl