Home    Beurzen    Over ons    Kraakservice    Produkten    Reizen    Contact    Blog   Webshop

Contact info:

DE ROLSTEEN

Thorbeckelaan 44

5142 CG Waalwijk

 

Tel.: 0416-339746

Mob. 06-16529600

b.g.g. 06-80117008

E-mail: info@rolsteen.nl

 

 

Bezoek: na afspraak

De Rolsteen

Home    Beurzen    Over ons    Kraakservice    Produkten    Reizen    Contact    Blog   Webshop

Heliodoor behoort tot de Berylgroep en is een Aluminium Beryllium Silikaat Be3Al2Si6O18.

Heliodoor is de lichtgele, groengele tot goudgele variant van Beryl. De goudgele variant wordt ook wel Goudberyl genoemd.

De kleur wordt veroorzaakt door spoortjes van het element IJzer. Heliodoor in een volkomen heldere kwaliteit is vrij zeldzaam, opake Heliodoor komt meer voor.

Heliodoor kristalliseert in het hexagonale stelsel, kristallen komen vaak voor in volkomen zeszijdige prisma's met ofwel platte eindvlakken ofwel kleinere bipyramidale prisma's.

Heliodoor komt voor op plaatsen waar pegmatietlichamen worden gevonden, het is een vrij zeldzame steen. Bekende vindplaatsen zijn: Brazilië, Namibië, Madagascar en Tadzjikistan.

De hardheid is 7.5-8, dus het is een vrij duurzame steen.

De naam is afkomstig uit het Grieks "Helios" = zon en "Dóoron" = gave en betekend "Gift van de Zon".

Heliodoor - Beryl